Slup, Oleksovi─?ky

Obecní knihovna ve Slupi se datuje ji┼ż od roku 1945, kdy byl uskute─?n─?n nákup ─?eských knih z p┼?ísp─?vk┼» obce a dar┼» ob─?an┼».Knihovna fungovala ve ┼íkole a pozd─?ji v budov─? MNV ─?.18.V 50 letech 20.století se knihovna mnohokrát st─?hovala,p┼?esto se knihy p┼»j─?ovaly.Pr┼»m─?rný týdenní po─?et je 44 svazk┼».Knihovní fond spravovali u─?itelé ze ┼íkoly.D┼»le┼żitým rokem pro knihovnu byl rok 1971,kdy byla postavena nová knihovna.P┼»j─?ovat knihy si chodilo 20% ob─?an┼» obce. V sou─?asné dob─? knihovna sídlí v budov─? Obecního ú┼?adu.P┼»j─?ujeme knihy a ─?asopisy pro dosp─?lé i d─?ti z vlastního knihovního fondu a také z VF M─?K Znojmo.Náv┼ít─?vníci knihovny mají k dispozici 3 po─?íta─?e p┼?ipojené k Internetu.

          

                   

aktualizováno: 28.8.2015