Slup, OleksoviÄ?ky
Celé Ä?esko Ä?te dÄ?tem.

 Noc v knihovnÄ? (30.Ä?ervna 2012)

 V sobotu 30.Ä?ervna se seÅ¡li v knihovnÄ? malí Ä?tenáÅ?i, aby si spoleÄ?nÄ? užili Ä?tení z knížek, ale i soutÄ?ží, ve kterých starÅ¡í dÄ?ti dokázaly, že knihy, které si v knihovnÄ? půjÄ?ují také peÄ?livÄ? Ä?tou.  DÄ?ti namalovaly na chodník pÅ?ed knihovnou straÅ¡livého hada  (a kdybychom je nezastavili, had by byl dlouhý pÅ?es celou Slup), hledaly poklad schovaný na neznámém místÄ?, zahrály si na buben (po pohádce o Budulínkovi, jenom ty housliÄ?ky se nepodaÅ?ilo sehnat :-(. Tak tÅ?eba pÅ?íÅ¡tí rok:-). ). A pohádky o Hurvínkovi hrály dÄ?ti s takovým zápalem, až se i loutky unavily. (viz foto v galerii)  Díky vstÅ?ícnosti pana starosty jsme mohli spát v tÄ?locviÄ?nÄ? na obecním úÅ?adÄ? a proto byla i spoleÄ?ná pohádka na dobrou noc. Pokud chcete milé maminky vidÄ?t vÅ¡echny fotografie, zastavte se v knihovnÄ? v půjÄ?ovní dobÄ?. 

 

 

 

NEJPILNÄ?JÅ Í DÄ?TSKÝ Ä?TENÁÅ? ZA ROK 2012

( Podle poÄ?tu půjÄ?ených knih)

 

1. Å opfová Kristýna                     34 knih

2. HÅ?ibová Adéla                          32 knih

3. Machnyková Lucie                  31 knih

4. MatouÅ¡ková KateÅ?ina              30 knih

5. Zálohová Hana                         17 knih

6. Holíková Veronika                  16 knih

7. Machnyk Alexandr                  13 knih

8. Buchtelová Klára                    10 knih

9.-10 BaroÅ?ová AlžbÄ?ta               5 knih

9.-10. Baklík Jan                          5 knih 

 

 Dne 7.5.2015 navÅ¡tívili naÅ¡i knihovnu žáci 1. tÅ?ídy ZÅ  Strachotice.VyluÅ¡tili malý pohádkový kvíz a s radostí se pustili do Ä?tení a prohlížení knih.


 

 

aktualizováno: 28.8.2015